PRW Consulting GmbH

Carrière

Als u belangstelling heeft voor samenwerking met ons, neem dan contact met ons op. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en uitbreiding van ons team.

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet.


Privacyverklaring voor onze sollicitanten

Algemene privacyverklaring voor onze sollicitanten

Geachte sollicitant,

Wij waarderen uw vertrouwen zeer en daarom is de bescherming van uw gegevens, uw persoonlijkheidsrechten en het in acht nemen van uw recht op informationele zelfbeschikking bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens van groot belang. De volgende bepalingen geven u een snel een eenvoudig overzicht van de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken in samenhang met uw sollicitatie.

PRW Consulting GmbH, Leonrodstraße 54, 80636 München (hierna: "PRWC"), vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, E-mail: info@prw-consulting.de, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. U kunt ons telefonisch bereiken op: + 49 89 210977-70 of per e-mail: info@prw-consulting.de. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u telefonisch op: + 49 89 210977-60 of per e-mail: claudia.albrecht@prw-consulting.de.

Uw sollicitatiegegevens worden uitsluitend verwerkt door PRWC voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie en voor het opnemen van contact met u (Art. 6 lid 1 onder b AVG, § 26 BDSG). Uw sollicitatiedocumenten worden alleen doorgegeven aan de directie, die deze nodig heeft voor de beoordeling van de sollicitatie en voor de aanstelling.

Wij verwerken uw sollicitatiegegevens niet buiten de Europese Unie of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

PRWC bewaart uw gegevens slechts zo lang als dit voor de sollicitatieprocedure of bij een aanstelling voor het dienstverband is vereist. In het geval dat dit in eerste instantie niet tot een dienstverband komt, wissen wij uw sollicitatiegegevens uiterlijk 6 maanden na onze beslissing, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om u in onze sollicitatiepool op te nemen, om u evt. voor een andere functie/positie te mogen uitnodigen.

Wij maken in ons sollicitatieproces geen gebruik van zgn. geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering. U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht om de gegevens beschikbaar te stellen. Wij vragen er echter uw begrip voor dat zonder de volledige informatie de sollicitatie in bepaalde omstandigheden niet in behandeling kan worden genomen.

U heeft het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie, wissen en op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken, resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens. Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens per e-mail een klacht in te dienen bij karriere@prw-consulting.de  evenals bij een toezichthoudende autoriteit.

Wilfried Reiners en Ralph Bösling Directie

Vaste aanstelling / stage – Functionaris voor gegevensbescherming

PDF Jobaanbieding downloaden