Gegevensbeschermingsproject

In het kader van een gegevensbeschermingsproject maken experts van PRW Consulting GmbH de wettelijk vereiste registers van verwerkingsactiviteiten voor u. Verder controleren en beoordelen ze de maatregelen voor beveiliging van de verwerking (conform art. 32 AVG) en de eisen aan de beveiliging van de gegevensverwerking, bedrijfsrichtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming evenals de inhoud van contracten met werknemers en partners. Aan het einde van het project ontvangt u de maatregelencatalogus, waarin oplossingsvoorstellen voor eventuele zwakke plekken worden aangegeven.
Bovendien wordt u ingelicht over de eisen van de gegevensbescherming (AVG) en geadviseerd bij het vastleggen van grondslagen voor gegevensbescherming.
naar overzicht