Paragraph
Contract
Business
Compliance
PRW Consulting GmbH

PRW | COMPLIANCE | AVG

Geachte relaties,

Met ingang van 16 maart jl. verrichten wij grotendeels onze werkzaamheden vanuit huis. Met deze noodzakelijke stap trachten wij enerzijds een bijdrage te leveren aan een vertraging van de verspreiding van het coronavirus. Anderzijds willen wij op deze manier een overbelasting van de gezondheidzorg voorkomen en ondersteunen wij onze medewerkers in de vitale beroepen, voor wie de sluiting van scholen en kinderopvang een zorgprobleem veroorzaakt.

Wat verandert er voor u?
Er verandert nagenoeg niets. Wij zijn operationeel en het dagelijkse werk gaat (bijna) gewoon door. Wij zijn vanzelfsprekend telefonisch en per e-mail bereikbaar. Wij beperken onze persoonlijke ontmoetingen tot een minimum en waar mogelijk vragen wij u om bij ons over te stappen op telefonische- of videoconference oplossingen (bijv. Teams).

Dank u voor uw begrip, wij wensen u goede zaken en vooral een goede gezondheid.

PRW Consulting GmbH

PRW Consulting GmbH met vestigingen in München, Kaiserslautern en Den Haag staat sinds 2002 voor managing compliance. De betrouwbare uitvoering en voortdurende ondersteuning van onze cliënten in het kader van de AVG) heeft zich daarbij tot één van onze speerpunten ontwikkeld.

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn specialisten en werken samen in een team met juristen, IT-juristen en IT-experts. Wij zijn geen Leonardo da Vinci. Daarom werken wij intern altijd in een team, omdat wij geloven dat wetten die technische, organisatorische en juridische vaardigheden vereisen in tijden van het zoeken van rechtszekerheid, gemeenschappelijk en interdisciplinair of door universele genieën in de praktijk moeten worden geïmplementeerd.

Momenteel is ondersteuning van juristen nodig, omdat voor de AVG verklarende en verhelderende jurisprudentie nog moet ontstaan. Tot dat moment is juridische subsumptie gewenst. Ongetwijfeld het domein van juristen. Een goed opgestelde overeenkomst voor gegevensverwerking voor multi-hybride omgevingen met gebruik van clouddiensten en buitenlands recht, is nu nog een grote uitdaging voor niet-juristen. Ooit zullen er voor bijna alles in de nieuwe gegevensbeschermingswetten voorbeelden zijn. Dan verandert de kijk op de skill-structuur van de functionarissen voor gegevensbescherming (misschien).

Uitsluitend omwille van de betere leesbaarheid wordt afgezien van het gebruik van de genderspecifieke taalvorm. De hier overal gebruikte mannelijke vorm geldt plaatsvervangend voor alle drie de gendervormen (v/m/d) van de Personenstandgesetz (Duitse wet inzake de burgerlijke stand).