Workshops / seminars


IT-compliance (management) workshop met juridisch aspect

Informatie & analyse van IT-compliance-eisen inclusief juridische aspecten en actiegebieden.

Omvang  
1 dag workshop in het bedrijf en 1 dag dienstverlening voor het opstellen van een gefundeerd resultatenrapport "Status quo" inclusief juridische beoordeling met concrete aanbevelingen voor acties.

Inhalte & Vorgehensweise

 • Overzicht van de essentiële eisen van IT-compliance inclusief de relevante rechtsgebieden en de aansprakelijkheden voor het management
 • Ruwe bepaling van de status quo van de technische, organisatorische en juridische IT-compliance-eisen in het bedrijf / concern 
 • Aangeven van voor het betreffende bedrijf geschikte uitgangspunten en oplossingen om te voldoen aan de IT-compliance-eisen op technisch, organisatorisch en juridisch gebied


Resultaat / effect

 • Gefundeerde basis voor de besluitvorming bij het definiëren van een voor het bedrijf geschikte IT-compliance-strategie
 • Herkennen van aanwezige aansprakelijkheidsrisico's, in verband met mogelijke persoonlijke en/of financiële consequenties voor management en bedrijf


De experts van PRW Consulting GmbH leggen u graag een persoonlijk aanbod voor, dat toegespitst is op uw behoeften en wensen.

Workshop gegevensbescherming / Ist-analyse

Analyse van de actuele gegevensbeschermingseisen met identificatie van actiegebieden.

Omvang  
1 dag workshop in het bedrijf en 1,5 dag dienstverlening voor het opstellen van concrete adviezen voor acties (basis voor gegevensbeschermingsproject) inclusief voor-/nagesprekken en bespreking van het rapport.

Inhoud & werkwijze

 • Basisinformatie bedrijf: Bedrijfsspecifieke en voor gegevensbescherming relevante gegevens, gegevensverbindingen naar derden, organisatiestructuur e.v.m.
 • Interne/externe/publieke Werkwijze Verwerkingsregisters: Is bijv. al rechtsgeldig een Werkwijze verwerkingsregister gemaakt
 • Verplichting gegevensbescherming werknemer en derde bedrijf: Hoe zijn werknemers/derde bedrijven rechtsgeldig verplicht op het gebied van gegevensbescherming?
 • Situatie gegevensverwerking: Vindt dit plaats in het bedrijf en is dit gedocumenteerd?
 • Situatie gegevensbeschermingsrichtlijn: Bestaat er een gegevensbeschermingsrichtlijn of wordt die opgesteld?
 • Situatie trainingen gegevensbescherming: Zijn er passende trainingen op het gebied van gegevensbescherming gegeven?
 • Situatie IT-richtlijn en IT-documentatie: Bestaan er vereiste IT-richtlijnen en IT-documentatie?
 • Situatie individuele instructies: bijv. clean desk


Resultaat / effect

 • Uitgebreide informatie over de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming en de relevante actiegebieden
 • Gefundeerde basis voor besluitvorming met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de gegevensbescherming op een passend niveau
 • Meer bescherming tegen gegevensbeschermings- en aansprakelijkheidsrisico's


De experts van PRW Consulting GmbH leggen u graag een persoonlijk aanbod voor, dat toegespitst is op uw behoeften en wensen.

Gegevensbeschermingsseminar 'Functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijf'

Opleiding 
"Functionaris voor gegevensbescherming in bedrijf" met certificaat

Omvang  
3-dagen-seminar

PRW Consulting GmbH leidt op tot gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming volgens AVG. In dit seminar wordt vakkennis overgedragen en verdiept, waarmee functionarissen voor gegevensbescherming in staat worden gesteld om hun taken professioneel en effectief uit te voeren. De gegevensbeschermingstrainingen worden gegeven door een ervaren, gecertificeerde auditor gegevensbescherming van PRW Consulting GmbH.

Workshop Verwerkingsdocumentatie

Introductie van een verwerkingsdocumentatie.

Omvang  
1 dag workshop in het bedrijf en ½ dag dienstverlening voor het opstellen van een resultatenapport met concrete adviezen voor acties (basis voor project voor verwerkingsdocumentatie).

Inhoud & werkwijze

 • Behandeling van de relevante wettelijke eisen en voorschriften voor de noodzakelijke verwerkingsdocumentatie
 • Gezamenlijk vastleggen van de door boekhoudings- of accountingprocedures getroffen gebieden
 • Ruwe analyse van de aanwezige documentatie en de ontbrekende documentatieonderdelen 
 • Ruwe analyse van geschikte documentatieprocedures en documentatiesoftware


Resultaat / effect

 • Goede besluitvormingsbasis wat betreft invoeren van een wettelijk voorgeschreven verwerkingsdocumentatie, die zowel de actuele als de historische procedure-inhoud bevat, begrijpelijk en traceerbaar maakt
 • Herkennen van zwakke punten en risico's (IT-compliance)


De experts van PRW Consulting GmbH leggen u graag een persoonlijk aanbod voor, dat toegespitst is op uw behoeften en wensen.naar overzicht