Gegevensbescherming as a Service

Aan functionarissen voor gegevensbescherming van bedrijven, overheidsorganisaties en kerken worden hoge eisen gesteld. Naast de persoonlijke betrouwbaarheid heeft de wetgever ook de vakkennis met betrekking tot gegevensbescherming als voorwaarde vastgelegd voor het aanstellen van de functionaris voor gegevensbescherming.

De eisen aan de vakkennis zijn nu nader gedefinieerd . Functionarissen voor gegevensbescherming moeten met computerexpertise de toepassing van de voorschriften van de AVG beheersen en tevens alle andere, evenals de gegevensbescherming betreffende wettelijke voorschriften.

Deze eisen vormen de basis voor de inhoud van onze opleiding voor specifieke themagebieden in de gegevensbescherming. Naast de juridische eisen aan de gegevensbescherming in het bedrijf behoren ook IT-beveiliging en de praktische uitvoering van de taken van de functionaris voor gegevensbescherming tot de opleiding.
naar overzicht