Externe functionaris voor gegevensbescherming

Als externe functionaris voor gegevensbescherming voert PRW Consulting GmbH alle vereiste functies uit en implementeert tevens de betreffende voorschriften uit de Bundesdatenschutzgesetz in uw bedrijf.

De keuze voor een externe functionaris voor gegevensbescherming biedt u voordelen zoals kostenbesparing bij opleiding en bijscholing, beschikbaarheid op korte termijn en hoge mate van deskundigheid. Bovendien beschikt een externe functionaris voor gegevensbescherming over een grondige praktijkervaring die hij in uw bedrijf inbrengt en waarmee hij u ondersteunt.
naar overzicht