Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderdeel van de hervorming van de gegevensbescherming van de EU en op 25-05-20168 in werking getreden. De verordening vervangt de Europese databeschermingsrichtijn 95/46/EG uit 1995. De richtlijn harmoniseert de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven, autoriteiten en verenigingen en versterkt tegelijkertijd de rechten van betrokkenen.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG direct van kracht en de bepalingen moeten in de praktijk zijn omgezet.

PRW Consulting is al in 2016 begonnen met het ontwikkelen van een methode om de wettelijke eisen van het gegevensbeschermingsrecht in de AVG met zo min mogelijk tijd en kosten in het bedrijf te kunnen implementeren. Binnen een 13-stappenplan vindt naast andere punten een controle plaats van alle contractuele voorwaarden en voorschriften, ontwikkeling van veiligheidsconcepten conform gegevensbeschermingseisen, evenals trainingen en een AVG-conforme documentatie. In het bijzonder wordt aan de gegevensbeschermingseffectbeoordeling conform art. 35 AVG veel belang gehecht.

De gegevensbescherming in de praktijk en de aanstelling van de functionaris voor gegevensbescherming krijgen zo een nieuwe en centrale rol. Ook met deze omstandigheid hebben we binnen onze methodiek “Naleven AVG in het lopende bedrijf” rekening gehouden. Zo wordt gewaarborgd dat vanuit het oogpunt van rechtsvorming technische vooruitgang en dynamische risicosituaties doorlopend worden gecontroleerd en verbeterd.
naar overzicht