Expertise Gegevensbescherming

Bij gegevensbescherming gaat het om het beschermen van persoonsgegevens. De uitdagingen in de gegevensbescherming gaan veel verder dan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben ook betrekking op bijzondere gebieden in het strafrecht (WvS, wetboek van strafrecht, in het mededingingsrecht (wet op oneerlijke concurrentie) en in de telecommunicatiewet, TW). Niet in de laatste plaats door de lopende actuele vernieuwingen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de betekenis van compliance met betrekking tot gegevensbescherming de komende jaren in de belangstelling staan.



naar overzicht