Kwalificatieprogramma IT-compliance manager

Wie momenteel wil voldoen aan alle IT-compliance- en veiligheidseisen evenals controle- en rapportagevoorschriften van accounting, belastingdienst, raad van toezicht, bedrijfsleiding en andere instanties, heeft praktisch bruikbare en complete oplossingen nodig. Verantwoordelijke managers moeten zich bovendien beschermen tegen aansprakelijkheid.

PRW Consulting GmbH heeft, op basis van het TOR®-principe, een modulair kwalificatieprogramma ontwikkeld, dat bedrijven in zes workshop-modules in zes dagen in staat stelt om basiskennis te verkrijgen over complexe thema's zoals IT-compliance, digitaal datamanagement, gegevensbescherming, informatiebeveiliging, IT-risicomanagement, etc. Daarmee kunnen bijv. externe controles van de jaarrekening en belastingcontroles beter worden voorbereid en IT-complianceprojecten succesvoller worden begeleid en uitgevoerd.


De 6 modules in een overzicht

Module 1 – Grondslagen IT-compliance
 • Overzicht van (IT-)compliance

 • Compliance in de cloud

 • Wettelijke eisen

 • Management van aansprakelijkheidsrisico's

 • Actiegebieden in de praktijk

 • Casestudy's


Module 2 – Digitaal datamanagement
 • Wettelijke eisen

 • Archiveren van gegevens

 • Gegevensmanagement

 • Concrete projectvoorbeelden


Module 3 – Gegevensbescherming
 • AVG

 • Functionaris voor gegevensbescherming in bedrijf

 • Actiegebieden in de gegevensbescherming

 • Organisatie gegevensbescherming

 • Concrete projectvoorbeelden


Module 4 – Informatiebeveiliging
 • Overzicht

 • Strategie en concepten

 • Policies, audits en certificeringsmogelijkheden, bijv. volgens ISO

 • IT-Sicherheitsgesetz (Duitse wet over veiligheid in de informatietechniek)

 • Tools

 • Concrete projectvoorbeelden


Module 5 – IT-risicomanagement
 • Overzicht

 • Strategie en opzetten van IT-risicomanagement

 • IT-audit en IT-risicoanalyse

 • Tools

 • Concrete projectvoorbeelden


Module 6 – Best practice
 • Samenvatting modules 1 - 5

 • Presentatie van praktijkvoorbeelden met het oog op typische IT-infrastructuren incl. onderwerpen als virtualisatie, DMS, etc.

 • Controle aan de hand van een praktijkvoorbeeld


Duur: 6 dagen


naar overzicht