Informatiebeveiliging

De gevaren resp. risico's voor bedrijven nemen ook toe door economische- / industriespionage en naar de verkeerde plaats gestuurde gegevens. Veel bedrijven definiëren IT-beveiliging uitsluitend via de inzet van actuele technische veiligheidssystemen zoals firewall, antivirussoftware of spamfilters. Vaak ontbreekt echter een IT-veiligheidsrichtlijn voor het hele bedrijf met een daarop gebaseerd IT-veiligheidsconcept, dat ook het organisatorische niveau omvat. Ook de mogelijkheid dat een door de politie in beslag genomen server niet meer beschikbaar is voor de bedrijfsvoering, wordt vaak onderschat. De aanleiding hiervoor kunnen ook ontbrekende licenties, illegale mp3's, illegaal gekopieerde films etc. zijn.

Met de volgende oplossingen resp. diensten ondersteunt PRW Consulting GmbH u om het vereiste resp. door u gedefinieerde IT-beveiligingsniveau te bereiken; afhankelijk van de eisen ook aansluitend aan nationale en internationale normen zoals ISO 27001 of ITIL:


IT-security-audit

Uw IT-infrastructuur wordt door PRW Consulting GmbH onafhankelijk en op basis van bestaande normen getest. Bestaande processen en controlestructuren worden daarbij volgens uw specifieke verwachtingen gecontroleerd. Vervolgens krijgt u een overzicht van eventuele zwakke plekken en veiligheidshiaten en de risico's daarvan voor uw bedrijf.

IT-security-project

Om uw bedrijf effectieve bescherming te geven, biedt PRW Consulting GmbH in het kader van uw IT-security-project een maatwerkoplossing. Hiervoor is een individuele en uitgebreide projectbespreking vereist.

IT-security-policy

Het gebruik van de IT-infrastructuur moet in goede banen verlopen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wettelijk verplicht te regelen overeenkomst inzake het privégebruik van de IT-infrastructuur door werknemers.

Benoem uw onderwerp en de specialisten van PRW Consulting GmbH stellen voor u wettelijk en technisch waterdichte policies op.


naar overzicht