IT-Compliance as a Service - ICaaS®

Het innovatieve en economische concept voor het uitgebreid beschermen van de IT-compliance.

- Wij beantwoorden graag uw vragen over het concept, geven u inhoudelijk informatie over de verschillende ICaaS®-pakketten en leveren u een voor uw bedrijf passend aanbod. Wij managen IT-compliance, op maat gesneden, economisch en competent.


Uitgangssituatie voor bedrijven

De voor bedrijven relevante wettelijke eisen met betrekking tot IT (IT-compliance) zijn veel strenger geworden, momenteel met name op het gebied van gegevensbescherming. Behalve een groot aantal in acht te nemen wetten en richtlijnen is er nog een aantal branchespecifieke wetten die moeten worden nageleefd. Door de complexiteit en verschillende interfaces van deze eisen, vormt het onderwerp IT-compliance voor veel bedrijven een moeilijke management- en projecttaak. Als het onderwerp IT-compliance in bedrijven wordt opgepakt, zijn hier meestal veel tijd en personeelskosten mee gemoeid; van de informatie en training tot het projectmanagement. Daardoor ontstaat er een kloof tussen wettelijke noodzaak en bedrijfskundige haalbaarheid. Zo zou het niet moeten zijn.

Wat is 'ICaaS®'?

In de kern gaat het erom dat het gehele eisenspectrum rondom IT-compliance of essentiële deelgebieden aan een externe specialist wordt geoutsourced. Hierdoor kunnen eigen hulpbronnen worden ontlast, hoge kwalificeringskosten worden vermeden en aansprakelijkheidsrisico's worden gereduceerd. Voor deze complexe taak stelt PRW Consulting GmbH, afhankelijk van de concrete behoefte van het bedrijf, interdisciplinaire projectteams samen, bestaande uit IT-experts, bedrijfskundigen en advocaten. Dit "TOR®-Principe", de integratie van technische, organisatorische en juridische (recht) competenties, vormt daarbij de basis van de kwaliteit en het succes van deze PRW-oplossing "IT-Compliance as a Service – ICaaS®" voor bedrijven. De klant kan daarbij een passend pakket met diensten naar behoefte kiezen.

IT-Compliance basisbeslissing: Make or buy?

Net als bij andere thema's moet elk bedrijf eerst beslissen of de IT-compliance-taken inclusief de deelgebieden gegevensbescherming, IT-beveiliging, etc. geheel of gedeeltelijk met eigen hulpbronnen of door externe specialisten moeten worden uitgevoerd. Voor deze beslissing zijn meestal expertise, hulpbronnen en kosteneffectiviteit de relevante criteria.

ICaaS®-pakketten op maat

Op basis van de bedrijfsbeslissing om IT-compliance-taken geheel of gedeeltelijk te outsourcen of door een externe specialist te laten managen, biedt PRW Consulting GmbH u ICaaS®-pakketten op maat aan.

Voordelen door ICaaS® - Profijt voor bedrijven?

  • Hulpbronnen: Interne hulpbronnen concentreren op eigen kerncompetenties en de oorspronkelijke business.

  • Kosteneffectiviteit: Besparing van hoge kosten voor opleiding en verdergaande kwalificatie van interne IT-compliance-specialisten; door volledig management van alle deelprojecten “uit één hand” kan dubbel werk, bijv. door inhoudelijke interfaces uit gegevensbeschermings- en IT-beveiligingsprojecten, worden vermeden.

  • Expertise en kwaliteit: Hogere kwaliteit in de aansturing en uitvoering van IT-compliance-projecten door betrokkenheid van ervaren IT-compliance-experts met een grote kennis van projecten en best practices.

  • Rehtszekerheid en aansprakelijkheid: Door de betrokkenheid van in IT-compliance gespecialiseerde advocaten van het kantoor PRW Rechtsanwälte, wordt de rechtszekerheid op dit gebied duidelijk verhoogd en de aansprakelijkheidsrisico's voor het management worden gereduceerd of zelfs uitgesloten (afhankelijk van pakket).


naar overzicht