Data Governance

In de hiërarchie bij de omgang met gegevens staat data governance bovenaan. Uw doel: zoveel mogelijk profijt uit gegevens halen en tegelijkertijd de omgang met gevoelige gegevens waarborgen. Data governance rust daarmee op de zuilen compliance en gegevensbescherming. De AVG is hierbij ook weer een grondslag van de gegevensbescherming. Naast de wettelijke bepalingen dienen de betrokkenen ook een bepaalde zakelijke ethiek in acht te nemen in de omgang met gegevens. Niet alles wat is toegestaan, is ook goed en bevorderend voor het businessmodel.

Bekende begrippen uit de AVG zoals integriteit en veiligheid van gegevens, hun beschikbaarheid en gebruikersvriendelijkheid worden binnen de data governance onderworpen aan een managementproces. Hierbij dienen verantwoordelijkheden voor gegevens te worden gedefinieerd, richtlijnen voor data governance te worden ontwikkeld, controle- en auditpunten te worden bepaald en de hele methodiek dient te worden afgestemd op de bestaande compliance-bepalingen.


Workshop Data Governance

Omvang

1 dag in het bedrijf

Inhoud & werkwijze

 • Presentatie met overzicht van de essentiële eisen van de data governance inclusief de relevante rechtsgebieden en persoonlijkheidsrecht van de werknemer) en de aansprakelijkheden voor het management
 • Questions & Answers


Resultaat / effect

 • Verkrijgen van een gefundeerd overzicht voor de aansluitende behandeling van het thema in het bedrijf voor het opbouwen van een geschikte data governance-strategie
 • Herkennen van aanwezige risico's, in verband met mogelijke persoonlijke en/of financiële consequenties voor management en bedrijf
 • Ontwikkeling van een eerste maatregelencatalogus


Prijs: EUR 4.500,00 exclusief btw

De experts van PRW Consulting GmbH leggen u graag ook een gedetailleerd aanbod voor dat is afgestemd op uw behoeften en wensen, bijv. voor het oprichten van een afdeling data governance in het bedrijf.

Basisworkshop Data Governance

Omvang

Minstens 1 dag workshop in het bedrijf met aansluitende opstelling van een gefundeerd resultatenrapport "Status quo" inclusief juridische beoordeling met concrete aanbevelingen voor acties.

Inhoud & werkwijze

 • Presentatie met overzicht van de essentiële eisen van de data governance inclusief de relevante rechtsgebieden en de aansprakelijkheden voor het management
 • Ruwe bepaling van de status quo van de technische, organisatorische en juridische eisen in het bedrijf / concern met betrekking tot data governance
 • Aangeven van voor het betreffende bedrijf geschikte uitgangspunten en oplossingen om te voldoen aan de data governance-eisen op technisch, organisatorisch en juridisch gebied


Resultaat / effect

 • Gefundeerde basis voor de besluitvorming bij het definiëren van een voor het bedrijf geschikte data governance-strategie
 • Herkennen van aanwezige risico's, in verband met mogelijke persoonlijke en/of financiële consequenties voor management en bedrijf 
 • Ontwikkeling van een verdergaande maatregelencatalogus


Prijs op aanvraag

De experts van PRW Consulting GmbH leggen u graag een persoonlijk aanbod voor, dat toegespitst is op uw behoeften en wensen.naar overzicht